Rivning påbörjad

Då GarBon för bygget ej gått igenom har vi inte fått startbesked ännu. Ringde kommunen och fick startbesked för rivningen vilket skall påbörjas då grundentreprenören vill komma till där den befintliga stugan står.

Påbörjade rivningen genom att lyfta ut köket, fönster samt toalett. 

Skaftvägen har blivit längre och går nu hela vägen ner till vår tomt.