Skarvlist mellan kök och vardagsrum

En av dem saker som jag stört mig mest på med vårt hus är golvskarven mellan köket och vardadagsrummet. Den är stor och oskön att kliva på, lossnar med tiden och är inte särskilt snygg.

Då vi fick ett paket golv över från omläggningen efter inbrottet så kom tanken upp på att kanske kunna ”ta bort skarven”. Då golvet behövde ”vändas” i köket samt förskjutas så skulle det precis räcka med ett paket för att ersätta specialanpassade bitar som inte går att återanvända då de roterad och har noten bortsågad.

Före:

Efter:

Blev oerhört nöjd, och kvalitetskänslan höjdes avsevärt.